Tekensoftware.be

DCSanitair: tekenen van schema’s van sanitair en verwarming

Home  /  DCSanitair: tekenen van schema’s van sanitair en verwarming

DCSanitair: tekenen van schema’s van sanitair en verwarming

Eenvoudig grondplan tekenen

Met DCSanitair tekent u op eenvoudige wijze grondplannen en plant u daarop de sanitaire installatie en verwarming in. U kunt ook tekeningen gebruiken die u van anderen krijgt. Het programma is compatibele met Autocad DWG en DXF.
JSoft heeft tools ontwikkelt die u helpen bij:

  • het inplanten van architectuursymbolen (bad, douche …);
  • het tekenen en opmeten van leiding;
  • het inplanten van de sanitaire installatie(teller, boiler, regenwaterput, pomp…);
  • het plaatsen van verdelers (collectoren);
  • het plaatsen van radiatoren.

Nummeren van toestellen

Er is een module om de verschillende toestellen te nummeren. Hier kunt u naast de benaming van het toestel ook de locatie van het toestel, het merk, het type, de verdeler waarop het toestel is aangesloten en het watercircuittype selecteren. In een databank worden de gebruikte componenten bijgehouden.

grondplan sanitair

voorbeeld inplanting sanitair

Opmaken toestellenlijst

dcsanitairtoestellenlijst

toestellenlijst

Na het nummeren van de toestellen op het grondplan kan automatisch een toestellenlijst gemaakt worden van de geplaatste toestellen.

Tekenen en opmeten van leidingen

Bij het tekenen van leidingen kunt u de diameter, de kleur en het materiaaltype van de leiding kiezen. Bij het opmeten wordt met de drie parameters rekening gehouden.

Automatisch genereren schematische voorstelling (eendraadschema)

Indien u werkt met verdelers, wordt er ook een schematische voorstelling (eendraadschema) gegenereerd waar alle toestellen per verdeler vermeld worden.

Isometrisch tekenen

JSoft ontwikkelde ook een module om een isometrische tekening te maken van een installatie. Van elk stuk leiding dat u hier tekent, kunt u de diameter en de lengte laten noteren.