Tekensoftware.be

DCIndustrie: tekenen van industriële elektrische schema’s

Home  /  DCIndustrie: tekenen van industriële elektrische schema’s

DCIndustrie

DCIndustrie biedt de mogelijkheid om de verschillende schema’s in een industrieel tekendossier op te maken. Tekenen met DCIndustrie is gemakkelijk en gaat snel.

Grondschema

Een schema waarbij de leidingen met het aantal aders en symbolen op enkelvoudige manier worden weergegeven. Op zo’n schema wordt vaak (een gedeelte) van de configuratie van een elektrotechnische installatie weergegeven. De functie van een grondschema en een blokschema liggen vaak in elkaars verlengde.

Hoofdstroomschemahoofdstroomschema

Hier tekenen we de grote verbruikers met hun beveiliging en hun stuurelementen.

Stuurstroomschema

In het stuurschema wordt de bediening van de stuurelementen weergegeven. Klemmstuurstroomschemaen worden waar nodig getekend en genummerd.

Aansluitschema

Een schema waarop te zien is waar welke ader op welke klem wordt aangesloten. Zo’n soort schema wordt ook wel klemmenstrooktekening of klemmenlijst genoemd. Dergelijk schema tekenen we met DCIndustrie semi-automatisch.

Layout

Ook aanzichttekening genoemd. Een tekening waarop de indeling van (de voorzijde of het binnenwerk van) een elektrische kast wordt weergegeven. Hier wordt meestal gebruik gemaakt van symbolenbibliotheken die door de fabrikanten van de gebruikte materialen worden aangeboden.

Automatisch kruisverwijzingen

Kruisverwijzingen van contactoren toevoegen, kan met één programmaopdracht. Het programma haalt elk blad van het dossier op en verzamelt de informatie over de contactoren. De kruisverwijzingen worden vervolgens op de tekeningen toegevoegd.

Via de titelparameters kan de titelhoek van de tekeningen volledig zelf gedefinieerd worden. U kunt ook zelf de kleur bepalen van de elementen op de tekening. Soms wordt voor het coderen van de componenten gebruik gemaakt van de positie die ze op de tekening kregen. Ook deze werkwijze is voorzien in DCIndustrie.