Tekensoftware.be

DCElectro: dessiner des plans d’implantation et des schémas unifilaires

Home  /  DCElectro: dessiner des plans d’implantation et des schémas unifilaires

Dessiner un plan architecture

dcelektrogrondplanstukje

grondplan met elektrische symbolen

Met DCElektro kunt u grondplannen importeren (DWG of DXF) of zelf grondplannen tekenen. De aanwezige hulpmiddelen helpen u om zonder veel kennis toch met een professioneel tekenprogramma te werken. Er is geen beperking van formaat van uw grondplan. Zelfs op met een A4-printer kunnen grote tekeningen afgedrukt worden. Ze worden dan wel verdeeld over verschillende bladzijden. Er wordt standaard gewerkt op schaal 1/50, maar dat kunt u zelf ook anders instellen.

Ajouter vite les circuits éléctriques

De toolbalken in DCElektro laten toe om snel circuits op het grondplan toe te voegen.  Uw situatieschema is klaar op korte tijd. U kunt een afdruk maken van de circuits van stopcontacten, de verlichting of de apparaten afzonderlijk.

Genérer le schéma unifilaire automatique

Het eendraadschema wordt automatisch gegenereerd als de inplanting op het grondplan gebeurd is. Tekent u liever het eendraadschema zelf, dan is zijn daar ook afzonderlijke hulpmiddelen voor.

Ajouter les canalisations automatique

Leidingen kunnen automatisch of manueel toegevoegd worden. De getekende leidingen kunnen nadien opgemeten worden. Bij het automatisch tekenen wordt er per sectie en per aantal geleiders een andere tekenlaag gebruikt. Zo kunnen de verschillende kabeltypes zichtbaar of onzichtbaar ingesteld worden.

Opmaken van meetstaat en legende

Een materiaallijst en lengtes van de verschillende leidingen kunnen afgedrukt worden of klaargemaakt om aan een ander programma (facturatie, nacalculatie, … ) te koppelen.